Vaiko raida - pagalbos vaikui ir šeimai centras
Klausk specialisto: +370 645 44146

kid-reading-book-380x200VšĮ „ Vaiko raida“  tikslas-  suteikti visapusišką pagalbą  vaikams, turintiems raidos sutrikimų arba didelę jų tikimybę, bei šių vaikų šeimoms, įtraukiant ne tik vaiką, jo šeimą, bet ir specialistus, susijusias tarnybas, institucijas  ir bendruomenę.

Įstaigoje tėvai gali gauti nemokamas konsultacijas vaikų raidos klausimais,  jiems pateikiama išsami informacija apie gydymo ir ugdymo įstaigas, reabilitacijos centrus, paslaugas vaikams ir šeimoms.

 

Įstaigos uždaviniai:

  • Padėti įveikti vaiko ir jo aplinkos rizikos veiksnius, lemiančius raidos atsilikimą, išvengti antrinių sutrikimų;
  • Skatinti ankstyvą tinkamą vaiko sąveiką su aplinka;
  • Padėti šeimoms ugdyti vaiką;
  • Teikti socialinę, emocinę ir kt. paramą šeimoms;
  • Sudaryti sąlygas vaikams komunikuoti su aplinka verbaliniu ir neverbaliniu lygmeniu;
  • Koordinuoti vaiko ir šeimos įtraukimą į integruotą ugdymo sistemą.

Teikiama pagalba vaikui ir šeimai:

logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo, socialinio darbuotojo, kineziterapiauto konsultacijos, korekcinės pratybos.

 

Specialioji pedagogė, Deimantė Paulė

Organizuoja individualias specialiąsias pratybas, kurių metu vaikams padedama įsisavinti ugdymosi turinį, lavinamos jų sutrikusios funkcijos, atsižvelgiant į kiekvieno indovidualius gebėjimus, ugdymosi galimybes ir mokymosi ypatumus.

Kineziterapiautė, Dovilė Valatkienė

Kineziterapeutė konsultuoja esant kūdikių ir vaikų judesio bei padėties sutrikimams (psichomotorikos sutrikimus, judamojo aparato sutrikimus ir kt.)  Taiko įvairias tiek pasyvias, tiek aktyvias kineziterapijos metodikas atliekant korekcines pratybas.

Elgesio terapeutė, socialinė darbuotoja Edita Narkevičienė

Elgesio terapeutė, dirbanti pagal taikomosios elgesio analizės (ABA) metodiką. Konsultuoja apie metodikos taikymo galimybes, moko autizmo spektro ir įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų tėvus, bei dirba su vaikais, pagal individualiai sudarytas ABA ir verbalinio elgesio analize paremtas programas.

Taip pat atlieka individualios socialinės situacijos įvertinimą (vaiko socialines problemas ir aplinką),  teikia informaciją ir konsultuoja apie socialinės pagalbos poreikį bei priemones konkrečiam vaikui ir jo šeimai, teises ir galimybes, reikalingas pagalbos įstaigas bei jų pasirinkimą.

Logopedė, Kristina Mockevičienė

Atlieka raidos vertinimą DISC metodika. Konsultuoja įvairiais kalbos ir komunikacijos klausimais. Dirba su vaikais, turinčiais kalbos ir komunikacijos sutrikimų: reikalinga garsų tarimo korekcija ( artikuliacinio aparato lavinimas, garsų mokymas ir įtvirtinimas); yra kalbos neišsivystymas ar kalbos raidos sulėtėjimas (žodyno plėtojimas, rišlios kalbos ugdymas); reikalingas kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos įgūdžių ugdymas; klausos, dėmesio bei girdimojo suvokimo lavinimas.

Logopedė, logoterapeutė Diana Anušauskė

Dirba su ankstyvo amžiaus vaikais, turinčiais kramtymo, rijimo, valgymo sunkumų. Lavina prieškalbinius įgūdžius. Kitos darbo sritys: kalbos sistemos aktyvinimas, esant sulėtėjusiai kalbos raidai; kalbos sistemos formavimas, esant kalbos neišsivystymui; garsų tarimo sutrikimų šalinimas; girdimosios klausos, atminties ir dėmesio lavinimas; rašymo ir skaitymo sutrikimų korekcija; pažintinių gebėjimų ugdymas.

Santechnikas Vilniuje