Vaiko raida - pagalbos vaikui ir šeimai centras
Klausk specialisto: +370 645 44146

Svarbu:

Nuo 2019 m. sausio 01 d. klientams taikomas 50 Eur vienakartinis laiko rezervavimo mokestis. Juo siekiama skatinti klientus atsakingai planuoti savo laiką bei gerbti dirbančius specialistus.

Klientai, negalintys atvykti sutartu laiku į paskirtą konsultaciją apie pasikeitusias aplinkybes privalo pranešti dirbančiam specialistui ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki užsiėmimo (-ų) pradžios. Jeigu užsiėmimo (-ų) grafiko pakeitimai atsiranda dėl nenumatytų priežasčių, apie tokius pakeitimus privaloma pranešti kuo skubiau, bet ne vėliau kaip valandą iki suplanuoto susitikimo pradžios.

Klientams, nepažeidusiems susitarimo,  laiko rezervavimo mokestis gali būti grąžinamas arba juo padengiamos centre patiriamos išlaidos specialistų konsultacijoms.

Klientams, pažeidus susitarimą, specialistas pasilieka teisę nuskaičiuoti po 10 Eur už kiekvieną neatykimą nuo laiko rezervavimo mokesčio.

Atliekami vertinimai:

Psichologinis vaiko raidos įvertinimas (DISC metodika – iki 6 metų)  50 EUR  

Psichologinis intelektinių gebėjimų įvertinimas  (WISC-III LT metodika – nuo 6 iki 16 metų)  70 EUR  (vertinimas atliekamas socialinių partnerių įstaigoje).

 

Logopedo / Specialiojo pedagogo/ Elgesio specialisto paslaugos:

Vienkartinė logopedo, specialiojo pedagogo, elgesio specialisto konsultacija  30 EUR 

Išsamus logopedo, specialiojo pedagogo, elgesio specialisto įvertinimas, raštiškas išvadų ir rekomendacijų pateikimas 50 EUR

Individualios logopedo, specialiojo pedagogo/ elgesio specialisto pratybos (30 min.) 13 EUR

Individualios logopedo, specialiojo pedagogo, elgesio specialisto pratybos (40 min.) 15 EUR

Kineziterapeuto/ Ergoterapeuto paslaugos:

Vienkartinė kineziterapeuto/ ergoterapeuto konsultacija 30 EUR

Individuali kineziterapija/ ergoterapija   15 EUR

Psichologo paslaugos:

Psichologo konsultacija (1 val.) nuo 40 EUR*

Psichologo užsiėmimas asistuojant šuniui (kaniterapija)  (30 min.)  25 EUR

*Pirmoji psichologo konsultacija vyksta tik su tėvais, be vaiko.
Būtina išankstinė registracija tel. 8 645 44146  arba el. paštu  info@vaikoraida.lt

Santechnikas Vilniuje