Vaiko raida - pagalbos vaikui ir šeimai centras
Klausk specialisto: +370 645 44146

 Smulkioji motorika 

Kūdikiai iš pradžių gali akimis sekti judančius objektus, tačiau jų nesiekia. Valingas daikto siekimas ir griebimas reikalauja regėjimo ir motorikos koordinacijos.

Mokslininkai teigia, kad smulkiosios motorikos lavinimas didina galvos smegenų žievės aktyvumą, todėl gerėja kalbėjimas, klausa, rega, dėmesys. Netikslingi vaiko smulkiosios motorikos judesiai keičiasi, pradeda formuotis akies – rankos koordinacija, be kurios vaiko judesių lavėjimas būtų neįmanomas, nes vaikai mokosi paliesti, paimti įvairius daiktus. Taip tobulėja vaiko jutimai, kurie svarbūs jo kalbos, suvokimų procesams, tai yra aplinkos daiktų vaizdinių formavimuisi. Manoma, kad tarp smulkiosios motorikos judesių ir sklandaus vaiko kalbėjimo yra tiesioginis ryšys. Smulkiosios motorikos išlavėjimo lygis nėra paveldimas, ir jos tobulinimui reikalinga kryptinga lavinamoji veikla.

Sutrikusios raidos vaikų smulkioji motorika gali būti nepakankamai išsivysčiusi. Mažiesiems gali būti sunku užsisegti sagas, susirišti raištelius, teisingai laikyti pieštuką, juo spalvinti, apvedžioti trafaretus, dėlioti smulkias mozaikas, laikytis kontūrinių linijų, pakartoti ornamento elementus. Vaikai negali tiksliai žaisti tokių žaidimų, kaip pvz., „Viru viru košę“, „Gydu gydu katutes“, žaisti pirštukų žaidimų, imituoti, kaip krenta lietaus lašai, kaip krenta lapai rudenį.

Smulkiosios motorikos lavinimu siekiama tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius, kurie yra sėkmingo mokymosi mokykloje prielaida. Vaikai mokomi paimti nuo didžiausių iki mažiausių įvairių formų daiktus, žaislus.

Smulkiosios motorikos raidos pagrindiniai elementai

Įgūdis

Atsiradimo amžius (mėnesiai)

Išlaiko į ranką įdėtą barškutį

Kumštis atgniaužtas

Siekia

Rankos ties vidurio linija

Perima žaislą

Suima kaladėlę

Suima trupinį (grubus griebimas)

Nesusiformavęs pincetinis judesys

Susiformavęs pincetinis judesys

Atiduoda rankoje turėtą daiktą

1

3

3-4

3-4

5

5-6

6-7

7-8

10

12

Vaiko smulkiosios motrikos raidos etapai

0 - 3 mėnesių

Kūdikio veiklą, kaip ir naujagimio, apima miegojimas, valgymas. Tačiau mažylis jau bando sąveikauti su aplinka, akimis tyrinėja jį supantį pasaulį. Į ranką įdėtą barškutį suspaudžia (griebimo refleksas) tačiau dar neišlaiko.

3 - 4 mėnesių

Vaikas akimis seka judančius objektus, bet jų nesiekia. Valingas daikto siekimas ir sugriebimas reikalauja regėjimo ir motorikos koordinacijos.

Kūdikis rankomis liečia savo kūną, drabužius. Refleksinis griebimas išnykęs, todėl žaidžia savo rankomis ir trumpam išlaiko į ranką įspraustą barškutį.

3 mėnesių kūdikis nerangiai tranko daiktus (pavyzdžiui, virš jo akių pakabintus žaislus), tačiau nesugeba jų sugriebti, kadangi netiksliai nusitaiko, arba sugniaužia pirštus per anksti arba per vėlai.

3-4 mėnesių mažylis jau išlaiko į ranką įdėtą barškutį ir bando jį paimti.

4 - 8 mėnesių

4- tą mėnesį pradeda lavėti smulkioji motorika. Kūdikis žaidžia savo rankomis, kiša žaislą į burną, liečia kūną. Būdingas ulnarinis griebimas, tačiau manipuliuoti žaislais dar nesugeba.

Vyresni, 4-6 mėnesių amžiaus, vaikai sėkmingiau sugriebia objektus, tačiau nelabai supranta, kaip juos paleisti, ir laikosi įsikibę tol, kol jų dėmesį patraukia kitas stimulas, ir tada jų rankos nevalingai atsigniaužia. 4- 6 mėnesių kūdikiams tinka barškučiai, dideli plastmasiniai spalvingi žaislai, kabinami virš lovytės.

4-8 mėnesių amžiaus vaikai sėkmingiau sugriebia objektus, tačiau nelabai supranta, kaip juos paleisti, ir laikosi įsikibę tol, kol jų dėmesį patraukia kitas stimulas, ir tada jų rankos nevalingai atsigniaužia.

Tokio amžiaus vaikams tinka barškučiai, dideli plastmasiniai spalvingi žaislai, kabinami virš lovytės. Juos kūdikis gali subriebti ir nėra pavojaus, kad susižalos kišdamas juos į burną.

5 - 6 mėnesių

Vaikas ima žaislus, daiktus visu delnu (palmarinis griebimas). Mažylis manipuliuoja žaislais, deda juos į burną. Siekia ir griebia daiktą, manipuliuoja juo, pradeda perinti daiktą iš vienos rankos į kitą. Tokio amžiaus mažyliai mėgina pasiekti judančius objektus.

7 - 8 mėnesių

Šio amžiaus kūdikių mėgstamas užsiėmimas – daiktų mėtymas. Tobulėjanti akies – rankos kontrolė lemia manipuliacijų žaislais įvairovę, vaikas domisi smulkiais daiktais,  buities rakandais.

8 - 12 mėnesių

9-tą mėnesį formuojasi glaudus ryšys tarp smulkiosios ir stambiosios motorikos. Vaikas gali jau paimti daiktą trimis pirštais (nykščiu, rodomuoju ir didžiuoju), motyvuotai paleisti jį iš rankų. Gali laiko abiejose rankose po kaladėlę ir jomis manipuliuoti gerai išlaikydamas pusiausvyrą sėdėdamas.

Dešimties mėnesių kūdikiai labai užsiėmę, aktyviai tyrinėja aplinką, bei tobulina savo išmoktus įgūdžius. Mažyliams ypač patinka sudėti mažesnius daiktus į didesnį, po to išimti.

11-tą mėnesį mažylis mėgsta žaisti su didesniais ir mažesniais daiktais, juos dėlioti, mėtyti. Kūdikis moka laikyti daiktus abiejose rankose ir paeiliui juos apžiūrinėti. Jau pastebimos pincetinis griebimas.

12 - 18 mėnesių

Išryškėja aktyvesnė vaiko ranka – jau galima nustatyti, ar vaikas bus kairiarankis, ar dešiniarankis. Kūdikiai ima smulkius daiktus pincetiniu griebimu (rodomuoju pirštu ir nykščiu).  12- 16 mėnesių mažyliai geba uždėti vieną kaladėlę ant kitos.

24 - 36 mėnesių

Vaikai žirklėmis geba įkirpti popieriaus kraštą, gali atkirpti vieną dvi trumpas popieriaus atraižas, bet žirkles ir popierių laiko neteisingai. Lipdydami iš plastilino naudoja per didelius jo gabalus. Šio amžiaus vaikai valgydami jau geba savarankiškai naudotis šaukštu, išlaikyti puodelį vienoje rankoje. Jie išmoksta be suaugusiųjų pagalbos atsisegti sagas, užsivilkti striukę.

Santechnikas Vilniuje